पङ्क्तिबद्धता

अनुच्छेदको पङ्क्तिबद्धता पृष्ठको सीमान्तहरूको सापेक्षमा सेट गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Paragraph - Alignment tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Alignment tab.


Options

हालको अनुच्छेदका लागि पङ्क्तिबद्धता विकल्प सेट गर्नुहोस्।

बायाँ

अनुच्छेदलाई बायाँ पृष्ठ सीमान्तमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ । यदि एसियाली भाषा समर्थन सक्षम गरियो भने, यो विकल्पको नाम बायाँ/माथि हुन्छ ।

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

Icon Align Left

बायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

दायाँ

अनुच्छेदलाई दायाँ पृष्ठ सीमान्तमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ. यदि एसियाली भाषा समर्थन सक्षम गरियो भने, यो विकल्पको नाम दायाँ/तल हुन्छ ।

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

Icon Align Right

दायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

केन्द्रिकृत

पृष्ठमा अनुच्छेदको सामग्रीहरू केन्द्रिकृत गर्दछ ।

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

Icon Centered

समरेखन गर्नुहोस्

अनुच्छेदलाई बायाँ र दायाँ पृष्ठ सीमान्तहरूमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ ।

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

Icon Justified

समरेखित

पाठ ग्रिडमा सटाउनुहोस् (यदि सक्रिय छ भने)

Aligns the paragraph to a text grid. To activate the text grid, choose Format - Page Style - Text Grid.

Text-to-text

Alignment

अनुच्छेदको बाँकी पाठको सापेक्षमा अनुच्छेदको साइज बढी भएको वा कम भएको क्यारेक्टरहरूका लागि एउटा पङ्क्तिबद्धता विकल्प चयन गर्नुहोस्।

गुणहरू

पाठ दिशानिर्देश

जटिल पाठ सजावट (CTL) प्रयोग गर्ने एउटा अनुच्छेदका लागि पाठ दिशा निर्दिष्ट गर्नुहोस्। यदि जटिल पाठ सजावट समर्थन सक्रिय पारियो भने मात्र यो विशेषता उपलब्ध हुन्छ ।

पूर्वावलोकन फाँट

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!