पृष्ठभूमि

पृष्ठभूमि रङ वा ग्राफिक सेट गर्नुहोस्।

You can specify the background for

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Paragraph - Background tab.

Choose Format - Character - Background tab.

Choose Format - Image - Background tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Area tab.

Choose Format - Page - Background tab.

Choose Format - Page - Header - More button.

Choose Format - Page - Footer - More button.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Background tab.

घुसाउनुहोस/सम्पादन गर्नुहोस - सेक्सन - पृष्ठभुमि ट्याब रोज्नुहोस


पृष्ठभूमि रङहरू वा पृष्ठभूमि ग्राफिक्स परिभाषित गर्दा

जस्तो

तपाईँले लागू गर्न चाहेको प्रकारको पृष्ठभूमि चयन गर्नुहोस्।

पृष्ठभूमिको रूपमा एउटा रङ प्रयोग गर्दा

रङ पृष्ठभूमि

Click the color that you want to use as a background. To remove a background color, click No Fill.

प्रतिमा

Highlight Color

Icon Background color

पृष्ठभुमि रङ

पाठ चयनको पृष्ठभुमीमा हालको हाइलाइट रङ लागू गर्दछ। यदि कुनै पाठ चयन नगरिएमा,हाइलाइट भईरहेको प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , तपाईँंले हाइलाइट गर्न चाहनुभएको पाठ चयन गर्नुहोस् , र हाइलाइट भईरहेको प्रतिमा फेरि क्लिक गर्नुहोस। हाइलाइट रङ परिवर्तन गर्नका लागि,हाइलाइट भईरहेको भन्दा अगाडिको बाँण क्लिक गर्नुहोस् , र त्यसपछि तपाईँंले चाहेको रङ क्लिक गर्नुहोस।

पूर्वावलोकन फाँट

हालको चयनको पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्छ.

एउटा ग्राफिकलाई एउटा पृष्ठभूमिको रूपमा प्रयोग

फाइल

ग्राफिक फाइलको बारेमा जानकारी समाहित गर्दछ ।

फाँट प्रदर्शन गर्नुहोस्

ग्राफिक फाइलका लागि बाटो देखाउँदछ ।

लिङ्क

हालको फाइलमा ग्राफिक्स फाइलमा लिङ्क वा सम्मिलन गर्दछ ।

पूर्वावलोकन

चयन गरिएको ग्राफिकको एउटा पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्दछ वा लुकाउँछ ।

ब्राउज गर्नुहोस्

तपाईँले एउटा पृष्ठभुमिको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको ग्राफिक फाइल स्थित गर्नुहोस् र त्यसपछि खोल्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।

प्रकार

त्यो तरीका निर्दिष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँले पृष्ठभूमि ग्राफिक प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ ।

स्थिति

यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि स्थिति ग्रिडमा एउटा स्थानमा क्लिक गर्नुहोस्।

क्षेत्र

चयन गरिएको वस्तुको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि भर्न ग्राफिक तन्काउँछ ।

टायल

ग्राफिक दोहोर्याउँछ ता कि यसले चयन गरिएको वस्तुको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि ढाक्दछ ।

पूर्वावलोकन फाँट

हालको चयनको पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्छ.

Please support us!