किनाराहरू

राइटर वा Calc मा चयन गरिएका वस्तुहरूका लागि किनारा विकल्प सेट गर्दछ ।

You can specify the border position, size, and style in Writer or Calc.

यो आदेश पहुँच गर्न...

(लेखक वा Calc मा मात्र सबै विकल्प)

Choose Format - Paragraph - Borders tab.

Choose Format - Image - Properties - Borders tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Borders tab.

Choose Format - Page - Borders tab.

Choose Format - Character - Borders tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Borders tab.

Choose Format - Page - Header - More button.

Choose Format - Page - Footer - More button.


रेखा मिलान

Select a predefined border style to apply.

Alternatively, use the Borders button on the toolbar to apply predefined border formats.

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

Icon Borders

किनाराहरू

लाइन

तपाईँले लागू गर्न चाहेको किनारा शैलीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो किनारा पूर्वावलोकनमा चयन गरिएको किनाराहरूमा लागू गरिन्छ ।

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

Icon Line style

लाइन शैली

तपाईँले चयन गरिएको किनारा(हरू) को प्रयोग गर्न चाहेको रेखा रङ चयन गर्नुहोस्।

Padding

तपाईँले चयनको किनारा र सामग्रीहरूको बीचमा छोड्न चाहेको खाली स्थानको मात्रा निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

बायाँ

तपाईँले चयनको बायाँ किनार र सामग्रीहरूको बीचमा राख्न चाहेको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस्।

दायाँ

तपाईँले चयनको दायाँ किनारा र सामग्रीहरूको बीचमा राख्न चाहेको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस्।

माथिल्लो

तपाईँले चयनको माथिल्लो किनारा र सामग्रीहरूको बीचमा राख्न चाहेको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस्।

तल्लो

तपाईँले चयनको तल्लो किनारा र सामग्रीहरूको बीचमा राख्न चाहेको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस्।

समक्रमण गर्नुहोस्

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

छाँया शैली

तपाईँले किनाराहरूमा एउटा छायाँ प्रभाव पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छ । सर्वोत्तम परिणामहरूका लागि, त्यतिबेला मात्र यो प्रभाव लागू गर्नुहोस्जब सबै चारवटा किनाराहरू दृश्यात्मक हुन्छ ।

note

कागजातमा एउटा फ्रेममा एङ्कर गरिएको ग्राफिक्स वा वस्तुहरू फ्रेमको साइज भन्दा ठुलो हुन सक्दैन । यदि तपाईँले एउटा सम्पूर्ण फ्रेम भर्ने एउटा वस्तुको किनाराहरूमा एउटा छायाँ लागू गर्नुहुन्छ भने, वस्तुको साइज छायाँहरू प्रदर्शन गर्न घटाइन्छ ।


स्थिति

Click a shadow style for the selected borders.

दूरी

छायाँको चौडाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

रङ

छायाँका लागि एउटा रङ चयन गर्नुहोस्।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!