ट्याबहरू

एउटा अनुच्छेदमा एउटा ट्याब स्टपको स्थिति सेट गर्नुहोस्।

यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले ट्याब स्थितिहरू सेट गर्न रुलर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Paragraph - Tabs tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Tabs tab.

रुलरमा डबल-क्लिक गर्नुहोस


स्थिति

एउटा ट्याब स्टप प्रकार चयन गर्नुहोस् एउटा नयाँ नाप प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि New मा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले ट्याबका लागि प्रयोग गर्न नाप एकाइ पनि निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ(सेन्टिमिटरका लागि से.मी, वा इन्चहरूका लागि ") । तपाईँले पहिलो ट्याबको बायाँतिर सेट गरेको अवस्थित ट्याबहरू हटाइएका छन् ।

प्रकार

तपाईँले परिमार्जन गर्न चाहेको ट्याब स्टपको प्रकार चयन गर्नुहोस्।

बायाँ

यदि एसियाली भाषा समर्थन सक्षम पारिएको छ भने यो ट्याब स्टपको नाम बायाँ/माथि हो ।

पाठको बायाँ किनारालाई ट्याब स्टपमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ र दायाँतिर पाठ विस्तार गर्दछ ।

दायाँ

यदि एसियाली भाषा समर्थन सक्षम पारिएको छ भने यो ट्याब स्टपको नाम दायाँ/तल हुन्छ ।

पाठको दायाँ किनारालाई ट्याब स्टपमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ र ट्याब स्टपको बायाँतिर पाठ विस्तार गर्दछ ।

केन्द्र

पाठको केन्द्रलाई ट्याब स्टपमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ ।

दशमलव

एउटा सङ्ख्याको दशमलव बिन्दुलाई ट्याबको केन्द्रमा र पाठलाई ट्याबको बायाँतिर पङ्क्तिबद्ध गर्दछ ।

क्यारेक्टर

एउटा क्यारेक्टर प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँले एउटा दशमलव विभाजकको रूपमा दशमलव ट्याबलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ।

क्यारेक्टर भर्नुहोस्

ट्याब स्टपको बायाँतिर लिडरको रूपमा प्रयोग गरिने क्यारेक्टरहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

कुनै पनि होइन

ट्याब स्टपको बायाँतिर कुनै भर्ने क्यारेक्टरहरू घुसाउँदैन, वा अवस्थित भर्ने क्यारेक्टरहरू हटाउँदैन ।

.......

ट्याब स्टपको बायाँतिरको खाली स्थान थोप्लाहरूद्वारा भर्दछ ।

------

ट्याब स्टपको बायाँतिरको खाली स्थान ड्यासहरूद्वारा भर्दछ ।

______

ट्याब स्टपको बायाँतिरको खाली स्थान भर्न एउटा रेखा कोर्दछ ।

क्यारेक्टर

ट्याब स्टपको बायाँतिरको खाली स्थान भर्न एउटा क्यारेक्टर निर्दिष्ट गर्न तपाईँलाई अनुमति दिन्छ ।

नयाँ

तपाईँले हालको अनुच्छेदमा परिभाषित गरेको ट्याब स्टप थप्दछ ।

Delete all

तपाईले तलका स्थितिमापरिभाषित गर्नुभएका सबै ट्याब स्टपहरू हटाउछ ।पूर्वनिर्धारित ट्याब स्टपहरूक रुपमा बायाँ ट्याब स्टपहरूमा नियमित अन्तरालहरू सेट गर्दछ ।

मेट्नुहोस्

ले चयन गरिएका तत्व वा पुष्टि नभईकन तत्वहरू मेट्दछ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!