अनुरोध

एउटा छविचित्र स्क्यान गर्दछ, र त्यसपछि कागजातमा परिणाम घुसाउँछ । स्क्यान गर्ने संवाद स्क्यानरको निर्माताद्वारा उपलब्ध हुन्छ । संवादको एउटा व्याख्याका लागि कृपया तपाईँको स्क्यानरको मिसिलीकरणमा सान्दर्भित गर्नुहोस्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Media - Scan - Request.


Please support us!