स्रोत चयन गर्नुहोस्

तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको स्क्यानर चयन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.


Please support us!