उपकरणपट्टीहरू

उपकरणपट्टीहरू देखाउन र लुकाउन एउटा सबमेनु खोल्दछ । एउटा उपकरणपट्टीले ती प्रतिमाहरू र विकल्प समाहित गर्दछ जसले तपाईँलाई छिटो LibreOffice आदेशहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose View - Toolbars.

From the tabbed interface:

On the tabs menu, choose Toolbars.


अनुकूलन गर्नुहोस्

Opens a dialog where you can add, edit, and remove icons.

रिसेट गर्नुहोस्

Choose View - Toolbars - Reset to reset the toolbars to their default context sensitive behavior. Now some toolbars will be shown automatically, dependent on the context.

Lock Toolbars

Indicates whether visible toolbars can be moved using the mouse.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!