जुम

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

The current zoom factor is displayed as a percentage value in the Zoom Slider on the Status bar.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose View - Zoom - Zoom.

From toolbars:

Icon Zoom

Zoom


note

जुमिङ युनिक्स/लिनक्स र विन्डो प्लेटफर्महरूमा फरक तरीकाले प्रबन्ध हुन्छ । एउटा कागजात 100% जुम तत्व संग विन्डोमा बचत गरिएमा युनिक्स/लिनक्स प्लेटफर्महरूमा अझ ठूलो जुम तत्व प्रर्दर्शित हुन्छ । जुम तत्व परिवर्तन गर्न, प्रतिशत मान स्थिति पट्टीमा डबल-क्लिक वा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको जुम तत्व चयन गर्नुहोस् ।


जुम तत्व

हालको कागजात र तपाईँले त्यसपछि खोल्ने उस्तै प्रकारको सबै कागजातहरू प्रदर्शन गर्ने जुम तत्व सेट गर्नुहोस्।

इष्टतम

पृष्ठ चौडाइ

सम्पूर्ण पृष्ठ

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

१०० %

Displays the document at its actual size.

Custom

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!