ग्रन्थ सूची डाटाबेस

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Bibliography Database.


note

तपाईँको डाटाबेसमा पढ्ने-मात्र फाँटहरूमा, आश्वस्त गर्नुहोस्कि डेटा स्रोत दृश्य बन्द गरिएको छ ।


उपलब्ध गरिएको सन्दर्भ सूची डाटाबेसलेको बारेमा पुस्तकहरूको नमूना रेकर्ड समाहित गर्दछ।

सन्दर्भ सूची डाटाबेसमा एउटा तालिका चयन गर्न, रेकर्डहरू खोजी गर्न, वा फिल्टरहरू प्रयोग गरेर रेकर्डहरू क्रमबद्ध गर्न उपकरणपट्टी प्रयोग गर्नुहोस्।

एउटा नयाँ रेकर्ड घुसाउँदा

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

रेकर्डहरू फेला पार्दा र फिल्टर गर्दा

तपाईँले एउटा फाँट प्रविष्टिमा एउटा शब्दकुञ्जी जोडा मिलाएर रेकर्डहरू खोज गर्न सक्नुहुन्छ ।

खोज कुञ्जी प्रविष्टि गराउँदा

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

स्वत:फिल्टर

चयन गरिएको फाँट डेटामा लङ-क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँले खोजी कुञ्जीबाकसमा प्रविष्टि गर्दा जुन सर्त प्रयोग गरि खोज्न चाहनुहुन्छ । तपाईँले एक डेटा फाँट मात्र खोज्न सक्नुहुन्छ ।

तालिका रेकर्डहरूको सूची नयाँ फिल्टर सेटिङहरूसँग जोडा मिलाउनका लागि स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ ।

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

LibreOffice ले हालको फिल्टर सेटिङहरूलाई अर्को समयको यो संवाद खोल्दाका लागि बचत गर्दछ।

To display all of the records in a table, click the Reset Filter icon.

रेकर्ड मेट्दा

हालको तालिकाको एउटा रेकर्ड मेट्न, रेकर्डको पङ्क्ति हेडरमा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि मेट्नुहोस् चयन गर्नुहोस्।

डेटा स्रोत परिवर्तन

डेटा स्रोत

सन्दर्भ सूची डाटाबेसका लागि डेटा स्रोत चयन गर्नुहोस्।

स्तम्भ मिलान

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

त्यो डेटा फाँट चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँले हालको स्तम्भ नाम मा मानचित्र राख्न चाहनुहुन्छ । उपलब्ध डेटा फाँटहरू परिवर्तन गर्न, तपाईँको सन्दर्भ सूचीका लागि एउटा भिन्न डेटा स्रोत चयन गर्नुहोस्।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!