Compare Document

तपाईँले चयन गरेको एउटा कागजात सहित हालको कागजात तुलना गर्छ । चयन गरिएको सामग्रीहरू चिन्ह लगाइए जस्तै संवादमा मेटिएकाहरू जुन खोल्दछ । यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चयन गर्दै उचित मेटिएकाद्वारा हालको कागजात भित्र तपाईँले चयन गरिएको क्लिक गर्दा,अस्विकार, र त्यसपछि क्लिक गर्दा घुसाउनुहोस् सामग्री घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Compare Document

Compare Document


एउटा कागजातको संस्करणहरू तुलना गर्दा

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!