वर्णन

चयन गरिएको हटस्पोटका लागि गुणहरूको सूची बनाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - ImageMap, then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.


हाइपरलिङ्क

हटस्पोटमा सङ्लग्न URLको गुणहरूको सूची बनाउँछ ।

URL:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to a named anchor within the current document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/[current_document_name]#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

फ्रेम:

लक्ष्य फ्रेमको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् जसमा तपाईँले URL खोल्न चाहनु भएको छ । तपाईँले सूचीबाट सबै ब्राउजरद्वारा परिचित गराएका मानक फ्रेम नाम पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।

नाम:

छविचित्रका लागि नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्।

वर्णन

Enter a description for the hotspot.

Please support us!