मुख्य कागजातहरूका लागि नेभिगेटर

In a Master document, you can switch the Navigator between normal view and master view.

The Navigator lists the main components of the master document. If you rest the mouse pointer over a name of a sub-document in the list, the full path of the sub-document is displayed.

नेभिगेटरमा रहेको मुख्य दृश्यले निम्न प्रतिमाहरू प्रदर्शन गर्दछ:

Toggle Master View

मुख्य दृश्य र साधारण दृश्य बीचमा स्विच गर्दछ ।

Icon

Toggle Master View

सम्पादन गर्नुहोस्

Edit the contents of the component selected in the Navigator list. If the selection is a file, the file is opened for editing. If the selection is an index, the Index dialog is opened.

Icon

सम्पादन गर्नुहोस्

अद्यावधिक गर्नुहोस्

क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले अद्यावधिक गर्न चाहनुभएका सामग्रीहरू रोज्नुहोस् ।

Icon

अद्यावधिक गर्नुहोस्

चयन

चयनका सामग्रीहरू अद्यावधिक गर्दछ ।

अनुक्रमणिकाहरू

सबै अनुक्रमणिकाहरू अद्यावधिक गर्दछ ।

लिङ्क

सबै लिङ्क अद्यावधिक गर्दछ ।

सबै

सबै सामग्रीहरू अद्यावधिक गर्दछ ।

लिङ्क सम्पादन गर्नुहोस्

This command is found by right-clicking an inserted file in the Navigator. Changes the link properties for the selected file.

घुसाउनुहोस्

मुख्य कागजातमा फाइल, अनुक्रमणिका, वा नयाँ कागजात घुसाउछ ।

tip

तपाईँले आफ्नो डेस्कटपबाट फाइल तानेर र नेभिगेटरको मुख्य दृश्यमा छोडेर मुख्य कागजातमा फाइलहरू घुसाउन पनि सक्नुहुन्छ ।


Icon

घुसाउनुहोस्

अनुक्रमणिका

मुख्य कागजातमा अनुक्रमणिका वा सामग्रीहरूको तालिका घुसाउछ ।

फाइल

मुख्य कागजातमा एक वा सो भन्दा बढी अवस्थित फाइलहरू घुसाउछ ।

नयाँ कागजात

नयाँ उप-कागजात सिर्जना गर्दछ र घुसाउँदछ । जब तपाईँले नयाँ कागजात सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई फाइल नाम र स्थान प्रविष्टि गर्न प्रोत्साहित गर्दछ जहाँ तपाईँ कागजात बचत गर्न चाहनु भएको छ ।

पाठ

मुख्य कागजातमा नयाँ अनुच्छेद घुसाउँदछ जहाँ तपाईँले पाठ घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

कुशल रुपमा सामाग्रीहरू बचत गर्नुहोस्

Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed.

Icon

कुशल रुपमा सामाग्रीहरू बचत गर्नुहोस्

माथितिर सार्नुहोस्

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

माथितिर सार्नुहोस्

तलतिर सार्नुहोस्

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

तलतिर सार्नुहोस्

मेट्नुहोस्

This command is found by right-clicking an item in the Navigator. Deletes the selection from the Navigator list and the master document, but does not delete the subdocument file.

Please support us!