विशेषताहरू

Choose the text attributes that you want to search for. For example, if you select the Outline attribute, then all characters formatted manually with an Outline effect are found. If you also want to find characters with an Outline effect as part of a style, then select Including styles in the Other Options section, before searching.

विकल्प

Select the attributes that you want to search for.

Character scaling

Finds characters formatted with Scale width.

Do not split paragraph

Finds paragraphs with the Do not split paragraph attribute enabled.

Overline

Finds characters formatted with Overlining.

Page line-spacing

Finds paragraphs with the Activate page line-spacing attribute enabled.

अर्को अनुच्छेदसँग राख्नुहोस्

अर्को अनुच्छेदसँग राख्नुहोस् विशेषता फेला पार्दछ ।

अर्फान

Finds the Orphan Control attribute.

इन्डेन्ट

इन्डेन्ट (बायाँबाट, दायाँबाट, पहिलो हरफ) विशेषता फेला पार्छ ।

एकल शब्दहरू

Finds characters formatted with Underlining or Strikethrough as Individual words.

कच

Finds characters formatted with Underlining.

कर्निङ

Finds Spacing (standard, expanded, condensed) attributes and pair kerning.

क्यारेक्टर पृष्ठभूमि

क्यारेक्टरहरू फेला पार्छ जसले पृष्ठभूमि विशेषता प्रयोग गर्छ ।

खालीठाउँ

खालीठाउँ (माथि, तल) विशेषता फेला पार्दछ ।

छायाङ्कित

Finds characters formatted with the Shadowed attribute.

छुटकारा

Finds characters formatted with the Relief attribute.

झिम्किरहने

झिमझिम गर्ने विशेषता प्रयोग गरी क्यारेक्टर फेला पार्दछ ।

ट्याब स्टपस

थप ट्याब सेट प्रयोग गर्ने अनुच्छेद फेला पार्छ ।

ठाडो पाठ पङ्क्तिबद्धता

Finds the Vertical text alignment attribute.

पङ्क्तिबद्धता

पङ्क्तिबद्धता (बायाँ, दायाँ, केन्द्रिकृत, समरेखित) विशेषता फेला पार्दछ ।

परिक्रमण

परिक्रमण विशेषता फेला पार्छ ।

पृष्ठ शैली

पृष्ठ शैलीसँग विच्छेदन विशेषता फेला पार्छ ।

प्रभावहरू

Finds characters that use a Case effect (Uppercase, Lowercase, Capitalize every word, or Small capitals).

फन्ट

कुनै पनि दृष्टान्त जहाँ पूर्वनिर्धारित फन्ट परिवर्तन भएको फेला पार्छ ।

फन्ट अवस्था

छड्के वा बाक्लो र छड्के विशेषता फेला पार्छ ।

फन्ट तौल

बाक्लो वा बाक्लो र छड्के विशेषता फेला पार्छ ।

फन्ट रङ

कुनै पनि दृष्टान्त जहाँ पूर्वनिर्धारित फन्ट रङ परिवर्तन भएको फेला पार्छ ।

फन्ट साइज

फन्ट साइज/फन्ट उचाइ विशेषता भेटाउँछ ।

भाषा

भाषा विशेषता (हिज्जेका लागि) भेटाउदछ ।

योजकचिन्हह राख्ने काम

योजकचिन्ह राख्ने काम विशेषता फेला पार्छ ।

रुपरेखा

Finds characters formatted with the Outline attribute.

लाइन खालीठाउँ

लाइन खालीठाउँ (एकल लाइन, १.५ लाइनहरू, डबल, अनुपात, कम्तिमा, अग्रगमन) विशेषता फेला पार्छ ।

सञ्झ्याल

सञ्झ्याल नियन्त्रण विशेषता फेला पार्दछ ।

स्ट्राइकथ्रू

Finds characters formatted with the Strikethrough attribute.

स्थिति

Finds characters using the Normal, Superscript or Subscript attributes.

Please support us!