काट्नुहोस्

चयनलाई क्लिपबोर्डमा हटाउदछ र प्रतिलिपि बनाउछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Edit - Cut.

From the tabbed interface:

Choose Home - Cut.

From toolbars:

Icon Cut

Cut

From the keyboard:

+ X

Shift + Del


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!