नयाँ कागजात

अहिले भर्खरै खोलिएका फाइलहरू सूचीकृत गर्दछ । सूचीमा फाइल खोल्नका लागि, यसको नाम क्लिक गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose File - Recent Documents.

From the tabbed interface:

Choose File - Recent Documents.

From toolbars:

Icon Recent Documents

Recent Documents

From the start center:

Recent Documents.


note

The number of files that are listed can be changed in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


फाइल LibreOffice मोड्युलद्वारा खोलिन्छ जसले यसलाई बचत गर्यो ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!