सामान्य

हालको फाइलको बारेमा आधारभूत सूचना समावेश गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Properties - General tab.


फाइल

फाइल नाम प्रदर्शन गर्दछ ।

Type

हालको कागजातका लागि फाइल प्रकार प्रदर्शन गर्दछ ।

Location

फाइल भण्डारण गरेको ठाउँमा डाइरेक्टरीको बाटो र नाम प्रदर्शन गर्दछ ।

Size

हालका कागजातको साइज बाइटमा प्रदर्शन गर्दछ ।

Created

फाइल पहिले बचत हुँदा मिति, समय र लेखक प्रदर्शन गर्दछ ।

Modified

फाइल अन्तिम पटक LibreOffice फाइल ढाँचामा बचत भएको बेलामा मिति, समय र लेखक प्रदर्शन गर्दछ ।

Template

Displays the template that was used to create the file.

Digitally signed

मिति र समय प्रदर्शन हुन्छ जव फाइल सुरक्षरित हुन्छ तथा लेखको नाम समेत जसले कागजातलाई हस्ताक्षर गरेको हो ।

Digital Signatures

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Last printed

फाइल अन्तिम पटक मुद्रण हुदा मिति, समय र प्रयोगकर्ता नाम प्रदर्शन गर्दछ ।

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Revision number

फाइल बचत गरिएको सङ्ख्या प्रदर्शन गर्दछ ।

प्रयोगकर्ता डेटा लागू गर्नुहोस्

Saves the user's full name with the file. You can edit the name by choosing - LibreOffice - User Data.

Reset Properties

सम्पादन समयलाई शून्यमा, सिर्जना मितिलाई हालको मिति र समयमा, र संस्करण नम्बरलाई १ मा पुन: सेट गर्दछ । परिमार्जन र मुद्रण मिति पनि मेटिन्छन् ।

Save preview image with this document

Saves a thumbnail preview .png inside the document. This image may be used by a file manager under certain conditions.

tip

To disable generating thumbnails in general, choose - LibreOffice - Advanced. Click the Open Expert Configuration button, and search for GenerateThumbnail. If this property has the value true, then double-click on it to set its value to false.


Please support us!