वर्णन

कागजातको बारेमा वर्णनात्मक सूचना समावेश गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Properties - Description tab.


शीर्षक

कागजातका लागि शीर्षक प्रविष्ट गर्नुहोस्।

विषय

कागजातका लागि बिषय प्रविष्ट गर्नुहोस्। तपाईँले वस्तुलाई समूह कागजातहरूमा उस्तै सामग्रीहरू सित प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

शब्दकुञ्जी

तपाईँको कागजातमा अनुक्रमणिका बनाउन चाहनु भएको शव्दहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्।

Comments

कागजात चिनाउन मद्दत गर्नका लागि टिप्पणीहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्।

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!