फिल्टर चयन

तपाईँलाई आयात फिल्टर चयन गर्न अनुमति दिन्छ गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open a file of a type that is unknown to LibreOffice and that is no text file.


फिल्टर सूची

Select the import filter for the file that you want to open.

यदि LibreOffice ले कागजातको फाइल प्रकार चिन्न सकेन भने जुन तपाईँले खोल्न चाहनुहुन्छ, निम्न मध्ये कुनै कोशिस गर्नुहोस्

Please support us!