नयाँ

नयाँ LibreOffice कागजात सिर्जना गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Icon New

नयाँ

Key +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

टेम्प्लेट एउटा फाइल हो जसमा कागजातका लागि डिजाइन तत्वहरू,ढाँचा शैलीहरू सम्मिलित गर्दै पृष्ठभुमिहरू, फ्रेमहरू, ग्राफिक्सहरू, फाँटहरू, पृष्ठ सजावट र पाठ समावेश गर्दछ ।

प्रतिमा

नाम

प्रकार्य

Icon Text Document

पाठ कागजात

Creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Spreadsheet

स्प्रेडसिट

Creates a spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Icon Presentation

प्रस्तुतीकरण

Creates a presentation document in LibreOffice Impress.

Icon Drawing

रेखाचित्र

Creates a drawing document in LibreOffice Draw.

Icon Formula

सूत्र

Creates a formula document in LibreOffice Math.

Icon Database

डाटाबेस

Opens the Database Wizard to create a database file.

Icon HTML Document

HTML कागजात

Creates a HTML document.

Icon XML Form Document

XML फारम कागजात

Creates a XForms document.

Icon Labels

लेबुलहरू

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a text document for the labels in LibreOffice Writer.

Icon Business Cards

व्यवसायिक कार्डहरू

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Master Document

मुख्य कागजात

Creates a master document.

Icon Templates

टेम्प्लेटहरू

Creates a document using an existing template.


Please support us!