XML फाइल ढाँचाहरू

पूर्वनिर्धारित द्वारा, LibreOffice ले फाइलहरू खुला कागजातमा लोड र बचत गर्दछ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

The OpenDocument file format (ODF) is a standardized file format used by many software applications. You can find more information at the Wikipedia site: wikipedia.org/wiki/OpenDocument.


खुला कागजात फाइल ढाँचा नामहरू

LibreOffice uses the following file formats:

कागजात ढाँचा

फाइल विस्तार

खुला कागजात पाठ

*.odt

खुला कागजात पाठ टेम्प्लेट

*.ott

खुला कागजात मुख्य कागजात

*.odm

ODF Master Document Template

*.otm

HTML कागजात

*.html

HTML कागजात टेम्प्लेट

*.oth

खुला कागजात स्प्रेडसिट

*.ods

खुला कागजात स्प्रेडसिट टेम्प्लेट

*.ots

खुला कागजात चित्र

*.odg

खुला कागजात चित्र टेम्प्लेट

*.otg

खुला कागजात प्रस्तुति

*.odp

खुला कागजात प्रस्तुति टेम्प्लेट

*.otp

खुला कागजात सूत्र

*.odf

खुला कागजात डाटाबेस

*.odb

LibreOffice Extension

*.odt


द्रष्टव्य प्रतिमा

HTML ढाँचा खुला कागजात ढाँचा होइन।


ODF Chart is the name of the file format for stand alone charts. This format with the extension *.odc is currently not in use.

Evolution of the OpenDocument format

The OpenDocument format evolves over time.

ODF version

Date of standard approval by OASIS

First supporting version of the software

ODF 1.0

2005-05-01

OpenOffice.org 1.1.5 or StarOffice 7

ODF 1.1

2007-02-02

OpenOffice.org 2.2 or StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

2011-09-30

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 Extended (compatibility mode)

LibreOffice 3.5

ODF 1.2 Extended

OpenOffice.org 3.2 or StarOffice 9.2

ODF 1.3

TBD

LibreOffice 7.0

ODF 1.3 Extended

LibreOffice 7.0


In current versions, you can select to save your documents using ODF 1.2 or ODF 1.0/1.1 (for backward compatibility). Choose - Load/Save - General and select the ODF format version.

टिप प्रतिमा

If you want to define another file format as the default, choose - Load/Save - General to find alternative file formats for each LibreOffice document type.


XML फाइल संरचना

खुला कागजात फाइल ढाँचामा भएका कागजास्तररू, XML फाइलहरू निहित संकुचित जिप सङ्ग्रहहरूको रूपमा सङ्ग्रहण हुन्छन। यि XML फाइलहरूलाई हेर्नका लागि,तपाईँंले खुला कागजात फाइल अनजिप कार्यक्रम सँग खोल्न सक्नुहुन्छ। निम्न फाइलहरू र डाइरेक्टरीहरू खुला कागजात फाइलहरू मित्र समावेश छन।

  1. कागजातको पाठ सामग्री content.xml मा अवस्थित छ।

    By default, content.xml is stored without formatting elements like indentation or line breaks to minimize the time for saving and opening the document. The use of indentations and line breaks can be activated in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting to true.

  2. फाइल मेटा.xmlमा कागजातको मेटा सूचना समावेश गर्दछ, जुन तपाईँं फाइल - गुणहरू अन्तर्गत प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।.

    यदि तपाईँंले कागजात पासवर्ड सँग बचत गर्नुभयो भने, meta.xml गुप्तीकरण हुने छैन।

  3. फाइल सेटिङहरू.xml मा यो कागजातका लागिसेटिङहरूको बारेमा अरू सूचना समावेश छ।

  4. In styles.xml, you find the styles applied to the document that can be seen in the Styles window.

  5. meta-inf/manifest.xml फाइलले XML फाइलको संरचना वर्णन गर्दछ.

प्याक गरिएको फाइल ढाँचामा थप फाइलहरू र फोल्डरहरू समावेश गर्न सकिन्छ।

XML ढाँचाहरूको परिभाषा

The schema for the OpenDocument formats can be found on the www.oasis-open.org web site.

Please support us!