यो आदेश पहुँच गर्न...

Open file with example:

प्रतिमा

फन्ट रङ

प्रतिमा

रेखा खाली स्थान:१

प्रतिमा

रेखा खाली स्थान: १.५

प्रतिमा

रेखा खाली स्थान: २

प्रतिमा

सुपरस्क्रिप्ट

प्रतिमा

सबस्क्रिप्ट

प्रतिमा

रेखा शैली

प्रतिमा

रेखा रङ

प्रतिमा

रेखा चौडाइ

प्रतिमा

क्षेत्र शैली/भर्दै

प्रतिमा

माथि पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

प्रतिमा

तल पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

प्रतिमा

केन्द्रमा ठाडो पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

प्रतिमा

लागू गर्नुहोस्

प्रतिमा

रद्द गर्नुहोस्

प्रतिमा

एक तह माथि

प्रतिमा

नयाँ डाइरेक्टरी सिर्जना गर्नुहोस्

प्रतिमा

एक तह माथि

प्रतिमा

Create New Folder

प्रतिमा

Go to the previous comment

प्रतिमा

Go to the next comment

प्रतिमा

खुला फाइल

प्रतिमा

...रूपमा बचत गर्नुहोस्

Icon

PDF को रूपमा प्रत्यक्ष निर्यात गर्नुहोस्

Please support us!