LibreOffice रेखाचित्र विशेषताहरू

LibreOffice रेखाचित्रले तपाईँलाई साधारण र कठिन रेखाचित्र सिर्जना गर्न र तिनीहरूलाई सामान्य छवि ढाँचाको सङ्ख्यामा निर्यात गर्दछ । तपाईँले आफ्नो रेखाचित्रमा तालिकाहरू, चित्रपटहरू, सूत्रहरू र LibreOffice कार्यक्रमहरूमा सिर्जना भएका अरू वस्तुहरू पनि घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

भेक्टर ग्रफिक्स

LibreOffice रेखाचित्रले गणितिय भेक्टरद्वारा परिभाषित गरिएको रेखाहरू र वक्रहरू प्रयोग गरी भेक्टर ग्राफिक्स सिर्जना गर्दछ । भेक्टरले रेखाहरू, पदलोप, र बहुभुजहरू तिनीहरूको रेखागणित अनुसार वर्णन गर्दछ ।

त्रि-आयामिक वस्तुहरू सिर्जना गर्दा

तपाईँले साधारण त्रि-आयामिक वस्तुहरू जस्तै घनहरू, गोलाइहरू र बेलनाकारहरू LibreOffice रेखाचित्रमा सिर्जना गर्न सक्नु हुन्छ र साथै वस्तुको प्रकाश स्रोत परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ ।

ग्रिड र स्न्याप लाइनहरू

ग्रिडहरू र गाईडले तपाईँको रेखाचित्रमा वस्तुलाई पङ्क्तिबद्ध गर्न मद्दत गर्न दृश्य सङ्केत उपलब्ध गराउँदछ । तपाईँले वस्तुलाई ग्रिड रेखा, मार्कदर्शक वा अर्को वस्तुको किनारामा सटाउन रोज्न सक्नु हुन्छ ।

सम्बन्ध देखाउनका लागि वस्तुहरू जडान

You can connect objects in LibreOffice Draw with special lines called "connectors" to show the relationship between objects. Connectors attach to gluepoints on drawing objects and remain attached when the connected objects are moved. Connectors are useful for creating organization charts and technical diagrams.

आयामहरू प्रदर्शन

प्राबिधिक रेखाचित्रहरूले प्राय रेखाचित्रमा वस्तुहरूको आयामहरू देखाउँदछ । LibreOffice रेखाचित्रमा, तपाईँले गणना गर्न र रेखात्मक आयामहरू प्रदर्शन गर्न आयाम रेखाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

सङ्रहालय

सङ्ग्रहालयमा छवि, एनिमेसन, ध्वनि र अरू वस्तुहरू जसलाई तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको रेखाचित्रमा प्रयोग गर्नुको साथ साथै अन्य LibreOffice कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गर्न सकिने वस्तुहरू समाहित हुन्छन् ।

ग्राफिक फाइल ढाँचाहरू

LibreOffice रेखाचित्रले PG, र PNG जस्तै धेरै साझा ग्राफिक फाइल ढाँचाहरूमा निर्यात गर्न सक्छ

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!