रेखाचित्र पट्टी

रेखाचित्र पट्टीले मुख्य रेखाचित्र उपकरणहरू राख्दछ ।

चयन

हालको कागजातमा तपाईँंलाई वस्तुहरू चयन गर्न समर्थन गर्दछ।

Icon

चयन

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

रेखा रङ

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

क्षेत्र

Line

तपाईँंले तानेको हालको कागजातमा एउटा सिधा रेखा कोर्दछ.४५ डिग्रीमा रेखा अवरोध गर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस

Icon Line

लाइन

आयात

हालको कागजातमा तपाईँले तान्नु भएको टाउँमा भरिएको आयात कोर्दछ । तपाईँले जहाँ आयातको कुना राख्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको साइजमा तान्नुहोस् । वर्ग कोर्न, शिफ्ट दबाउनुहोस् जुनबेला तपाईँले तान्नुहुन्छ ।

Icon Rectangle

आयत

गोलाकार

हालको कागजातमा तपाईँले तान्नु भएको ठाउँमा भरिएको अण्डाकार कोर्दछ । तपाईँले जहाँ अण्डाकार कोर्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको आकारमा तान्नुहोस् । गोलाकार कोर्न शिफ्ट दबाउनुहोस् जुनबेला तपाईँले तान्नुहुन्छ ।

आइकन दीर्घवृत्त

दीर्घवृत

बाँणहरू

बाँण the उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, जहाँ तपाईँ सिधा रेखाहरू थप गर्न सक्नुहुन्छ, बाँणसँग रेखाहरू, र हालको स्लाईड वा पृष्ठमा बिकर्ण रेखाहरू.

बक्र

बक्र प्रतिमा चित्राङ्कन पट्टीमा भएकोले पङ्क्तिहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ, जहाँ तपाईँ हालको स्लाईडमा पङ्क्तिहरू र आकारहरू थप गर्न सक्नुहुन्छ

Icon Curve

वक्र

जडानकर्ताहरू

Icon Connector

योजक

योजकहरू उपकरण पट्टि खोल्नुहोस, हालको स्लाईडमा तपाईँले वस्तुहरूमा योजकहरू थप्न सक्नुहुन्छ.एउटा योजक रेखा हो र वस्तुहरू सारिएको हुन्छ तब सम्लग्न गरिएको बाँकिहरू वस्तुहरू जोडिन्छ ।

आधारभूत आकारहरू

आधारभूत आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जुन तपाईँंको कागजात भित्र ग्राफिकस् घुसाउनका लागि तपाईँंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Basic shapes

आधारभूत आकारहरू

प्रतीक आकारहरू

प्रतीक आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Symbol Shapes

सङ्केत आकारहरू

बाँणहरू छेक्नुहोस

रोक्ने बाँणहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Block arrows

बाँणहरू छेक्नुहोस

फ्लोचार्टहरू

फ्लोचार्टहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

Icon Flowcharts

फ्लोचार्टहरू

कलआउटहरू

कलआउटहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Callouts

बोलाहटहरू

ताराहरू

ताराहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Stars

ताराहरू

त्रि-आयामिक वस्तुहरू

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

त्रि आयामिक वस्तुहरू

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!