रेखाचित्र पट्टी

रेखाचित्र पट्टीले मुख्य रेखाचित्र उपकरणहरू राख्दछ ।

चयन

हालको कागजातमा तपाईँंलाई वस्तुहरू चयन गर्न समर्थन गर्दछ।

Icon

चयन

आयात

हालको कागजातमा तपाईँले तान्नु भएको टाउँमा भरिएको आयात कोर्दछ । तपाईँले जहाँ आयातको कुना राख्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको साइजमा तान्नुहोस् । वर्ग कोर्न, शिफ्ट दबाउनुहोस् जुनबेला तपाईँले तान्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

आयत

गोलाकार

हालको कागजातमा तपाईँले तान्नु भएको ठाउँमा भरिएको अण्डाकार कोर्दछ । तपाईँले जहाँ अण्डाकार कोर्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको आकारमा तान्नुहोस् । गोलाकार कोर्न शिफ्ट दबाउनुहोस् जुनबेला तपाईँले तान्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

दीर्घवृत

पाठ

हालको कागजातमा तपाईँले जहाँ क्लिक गर्नु भएको वा तान्नु भएको छ त्यहाँ पाठ बाकस कोर्दछ । कागजातको कुनै पनि स्थानमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईँको पाठ टाइप गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस् ।

प्रतिमा

पाठ

बक्र

बक्र प्रतिमा चित्राङ्कन पट्टीमा भएकोले पङ्क्तिहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ, जहाँ तपाईँ हालको स्लाईडमा पङ्क्तिहरू र आकारहरू थप गर्न सक्नुहुन्छ

प्रतिमा

वक्र

जडानकर्ताहरू

प्रतिमा

योजक

योजकहरू उपकरण पट्टि खोल्नुहोस, हालको स्लाईडमा तपाईँले वस्तुहरूमा योजकहरू थप्न सक्नुहुन्छ.एउटा योजक रेखा हो र वस्तुहरू सारिएको हुन्छ तब सम्लग्न गरिएको बाँकिहरू वस्तुहरू जोडिन्छ ।

रेखा र तीरहरू

रेखाहरू र तीर सम्मिलित गर्न तीर उपकरण पट्टी खोल्छ।

त्रि-आयामिक वस्तुहरू

त्रि-आयामिक वस्तुहरू उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, जहाँ तपाईँ हालको स्लाईडमा त्रि-आयामिक थप गर्न सक्नुहुन्छ

प्रतिमा

त्रि आयामिक वस्तुहरू

आधारभूत आकारहरू

आधारभूत आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जुन तपाईँंको कागजात भित्र ग्राफिकस् घुसाउनका लागि तपाईँंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Basic shapes

आधारभूत आकारहरू

प्रतीक आकारहरू

प्रतीक आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Symbol Shapes

सङ्केत आकारहरू

बाँणहरू छेक्नुहोस

रोक्ने बाँणहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Block arrows

बाँणहरू छेक्नुहोस

फ्लोचार्टहरू

फ्लोचार्टहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

Icon Flowcharts

फ्लोचार्टहरू

कलआउटहरू

कलआउटहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Callouts

बोलाहटहरू

ताराहरू

ताराहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Stars

ताराहरू

विन्दुहरू

तपाईँको रेखाचित्रमा विन्दुहरू सम्पादन गर्नका लागि तपाईँलाई सक्षम गर्दछ ।

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

बक्रलाई

चयन वस्तुलाई बेजियर बक्रमा रूपान्तर गर्नुहोस्

बहुभुजलाई

चयन वस्तु बहुभुजमा रूपान्तर गर्नुहोस् (बन्द वस्तु सिधा पङ्क्तिहरूद्वारा बाउन्ड गरिएको ). वस्तुको प्रस्तुति परिवर्तन हुँदैन. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ दायाँ-क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र छनौट गर्नुहोस् सम्पादन बिन्दुहरू परिवर्तनहरू हेर्नका लागि ।

Transformations

आकार परिमार्जन गर्नुहोस्, पृष्ठबिन्यास वा चयन गरिएको वस्तु (हरू) भर्नका लागि.

पङ्क्तिबद्धता

चयन गरिएका वस्तुहरूको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ।

प्रतिमा

पङ्क्तिवद्धता

मिलाउनुहोस्

चयन वस्तुको स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् ।

प्रतिमा

मिलाउनुहोस्

फाइलबाट

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

घुसाउनुहोस्

प्रतिमा

घुसाउनुहोस्

फारम नियन्त्रण

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

नियन्त्रण फारम

Extrusion On/Off

चयन गरिएका वस्तुहरूका लागि त्रि-आयामिक असर खुल्ला र बन्द स्विच गर्दछ ।

Please support us!