लाइन र भर्ने बार

रेखा र भरने पट्टीले हालको सम्पादन मोडको लागि आदेशहरू समावेश गर्दछ।

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

रेखा

चयन गरिएको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्दछ ।

Icon Line

रेखा

बाँण शैली

बाँणशिर्षहरूउपकरण खोल्दछ। चयन गरिएका रेखाको अन्त्य परिभाषित गर्नका लागि देखाईएको प्रतीकहरू प्रयोग गर्नुहोस।

Icon Line Ends

बाँण शैली

रेखा शैली

Select the line style that you want to use.

प्रतिमा

रेखा शैली

रेखा चौडाइ

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

प्रतिमा

रेखा चौडाइ

रेखा रङ

Select a color for the line.

प्रतिमा

रेखा रङ

क्षेत्र

चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको भर्ने गुणहरू सेट गर्दछ

Icon Area

क्षेत्र

क्षेत्र शैली / भर्नु

तपाईँले चयन गरेको रेखाचित्र वस्तुमा लागू गर्न चाहनुभएको भर्ने प्रकार चयन गर्नुहोस् ।

प्रतिमा

क्षेत्र शैली/भर्दै

छाँया

स्याडोज

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

स्याडोज

Please support us!