उपकरणपट्टीहरू

यस शाखाले LibreOffice रेखाचित्रमा उपलब्ध उपकरणपट्टीहरूको एउटा समिक्षा उपलब्ध गर्दछ ।

This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

मानक पट्टी

मानक पट्टी हरेक LibreOffice अनुप्रयोगमा उपलब्ध छ।

रेखाचित्र पट्टी

रेखाचित्र पट्टीले मुख्य रेखाचित्र उपकरणहरू राख्दछ ।

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Line and Filling Bar

The Line and Filling Bar contains commands and options that you can apply in the current view.

तालिका पट्टी

तालिका पट्टीले कार्यहरू समाविष्ट गर्दछ जुन तपाईँलाई तालिकाहरू सँग काम गर्दा आवश्यक पर्दछ । तपाईँले तालिकामा कर्सर सार्नु हुँदा यो देखापर्छ ।

पाठ ढाँचा पट्टी

पाठ ढाँचा पट्टी प्रदर्शन गर्न, कर्सरलाई पाठ वस्तु भित्र राख्नुहोस् ।

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

बिन्दु पट्टी सम्पादन गर्नुहोस्

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

विकल्पपट्टी

विकल्प पट्टी दृश्य - उपकरणपट्टीहरू - विकल्प छनौटद्वारा प्रदर्शन हुनसक्छ ।

रङ पट्टी

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

वस्तुस्थितिपट्टी

वस्तुस्थितिपट्टीले हालै चयन गरिएको वस्तु सहित तपाईँको कागजातको बारेमा सूचना प्रदर्शन गर्दछ । तपाईँले सम्बन्धित संवाद सञ्झ्याल खोल्न केही वस्तुस्थित पट्टी वस्तुहरूमा डबल-क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ ।

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

फन्टवर्क

जब तपाईँंले फन्टवर्क वस्तु चयन गर्नुहुन्छ फन्टवर्क उपकरणपट्टी खुल्दछ।

घुसाउनुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!