वस्तुहरू घुमाईदै

तपाईँंले पूर्वनिर्धारित मुख्य बिन्दु (केन्द्र बिन्दु) मा वा तपाईँंले डिजाइन गरेको मुख्य बिन्दुमा वस्तु परिक्रमण गराउन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

सूचकलाई कुना ह्याण्डलमा लैजानुहोस् ताकी सूचक घुमाउने सङ्केतमा परिवर्तन होस् । वस्तुलाई घुमाउनका लागि ह्याण्डल घुमाउनुहोस् ।

Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

प्रतिमा

मुख्य बिन्दु परिवर्तन गर्नका लागि, वस्तुको केन्द्रमा सानो वृतलाई नयाँ स्थानमा लतार्नुहोस् ।

वस्तुलाई तेर्सो गरि वा ठाडो गरी स्कियु गर्नका लागि, एउटा भाग ह्याण्डल तान्नुहोस् ।

Please support us!