रेखाहरू जडान

जब तपाईँंले रेखाहरू जडान गर्नुहुन्छ, रेखाहरू छिमेकी अन्त्य विन्दुहरूको बीचमा कोरिएको छ ।

रेखाहरू जडान गर्नका लागि:

  1. दुई वा भन्दा बढी रेखाहरू चयन गर्नुहोस् ।

  2. Right-click and choose Shape - Connect.

बन्द गरिएको वस्तु सिर्जना गर्नका लागि, एउटा रेखालाई दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र वस्तु बन्द गर्नुहोस् रोज्नुहोस् ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

तपाईँंले जडान गरिएको रेखाहरूमा मात्र वस्तु बन्द गर्नुहोस् आदेश, फ्रिफर्म रेखा र नभरिएकावृतहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!