वस्तुहरू मिलाउँदा, पङ्क्तिबद्ध गर्दा र वितरण गर्दा

वस्तुहरू मिलाउँदा

तपाईँंको कागजातमा राखिएको प्रत्येक वस्तु सफलतापूर्वक पहिलेको वस्तुमा थाक लगाईयो । चयन गरिएको वस्तुको थाक राखिएको क्रम पुन: मिलाउनका लागि प्रक्रिया यस प्रकार छ ।

 1. तपाईँले पुन: मिलाउन चाहनुभएको वस्तु क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. Choose Shape - Arrange to bring up the context menu and choose one of the arrange options:

  अगाडि ल्याउनुहोस् अरू सबै वस्तुहरूको माथि वस्तु राख्दछ

  अगाडि ल्याउनुहोस् वस्तुहरूको थाकमा वस्तुलाई एक स्थान अगाडि राख्दछ ।

  पछिल्तिर पठाउनुहोस् वस्तुहरूको थाकमा वस्तुलाई एक स्थान पछाडि राख्दछ ।

  पछाडि पठाउनुहोस्अरू सबै वस्तुहरूको पछाडि वस्तुलाई राख्दछ ।

  वस्तु पछाडि तपाईँंले चयन गरेको वस्तुलाई अर्को वस्तु पछाडिलाई राख्दछ

अर्को वस्तुको पछाडि एउटा वस्तु मिलाउँदा

 1. तपाईँले पुन: मिलाउन चाहनुभएको वस्तु क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Behind Object. The mouse pointer changes to a hand.

 3. तपाईँंले चयन गरेका वस्तुहरू मिलाउन चाहेको लाई पछाडि क्लिक गर्नुहोस् ।

दुई वस्तुहरूको थाक क्रम उल्टा पारिँदै

 1. तिनीहरूलाई चयन गर्न दुवै वस्तुहरू शिफ्ट-क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Reverse.

वस्तुहरू पङ्क्तिबद्ध गर्दा

पङ्क्तिबद्धताप्रकार्यले तपाईँंलाई एक अर्का सँग सम्बन्धित वस्तुहरू पङ्क्तिबद्ध गर्न वा पृष्ठ सँग सम्बन्धित वस्तुहरू पङ्क्तिबद्ध गर्न सक्षम तुल्याउँदछ ।

 1. पृष्ठमा पङ्क्तिबद्ध गर्नका लागि एउटा वस्तु चयन गर्नुहोस् वा धेरै वस्तुहरू एक अर्कामा सम्बन्धित वस्तुहरू पङ्क्तिबद्ध गर्नका लागि चयन गर्नुहोस् ।

 2. Choose Shape - Align and select one of the alignment options.

वस्तुहरू वितरण गर्दा

यदि तपाईँले चित्रमा तिन वा बढी वस्तुहरू चयन गर्नुभयो भने, तपाईँंले यो Distribution आदेश वस्तुहरू बीचका ठाडा र तेर्सा खाली स्थान जोडि किसिमले वितरण गर्नका लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

 1. वितरणका लागि तीन वा बढी वस्तुहरू चयन गर्नुहोस् ।

 2. Choose Shape - Distribution.

 3. तेर्सो र ठाडो वितरण विकल्प चयन गर्नुहोस् र ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

चयन गरिएका वस्तुहरू तेर्सो र ठाडो अक्षमा जोडी किसिमले वितरण गरिएका छन् ।दुई सबैभन्दा बाहिरका वस्तुहरू सन्दर्भ बिन्दुहरूको रूपमा प्रयोग भएका छन र वितरण आदेश लागू भएको बेलामा नचलाउनुहोस् ।

Please support us!