मिलान

तपाईँंलाई चित्रपटमा पहिले नै सेट भईरहेका डेटा पङ्क्तिहरूको क्रम परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ ।

डेटा तालिकामा डेटाको स्थिति परिवर्तन नभई रहन्छन् । तपाईँंले LibreOffice Calc मा घुसाएका चित्रपट पछि का आदेशमात्र रोज्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)


चेतावनी प्रतिमा

यदि तपाईँंसँग स्तम्भहरूमा प्रदर्शन भएका डेटाहरू भएको खण्डमा मात्र यो प्रकार्य उपलब्ध हुन्छ । यो पङ्क्तिहरूमा डेटाहरू प्रदर्शन गर्न स्विच गर्न सम्भव हुँदैन ।


अघिल्तिर ल्याउनुहोस्

चयन गरेका डेटा पङ्क्ति अगाडि(दायाँ तिर) ल्याउँदछ ।

पछिल्तिर पठाउनुहोस्

चयन भएका डेटा पङ्क्तिहरू पछिल्तिर(बायाँ तिर) पठाउँदछ

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!