चित्रपट क्षेत्र

ले चित्रपट क्षेत्र संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँं चित्रपट क्षेत्रको गुणहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ । चित्रपट क्षेत्र चित्रपटको सबै तत्वहरू पछाडिको पृष्ठभूमि हो ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Chart Area (Charts)


रेखा

चयन गरिएको रेखा वा तपाईँले कोर्न चाहेको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा रेखामा बाँणटुप्पोहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, वा चित्रपट प्रतीकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

पारदर्शिता

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!