चित्रपट कोठा

ले चित्रपट भूईं संवाद खोल्दछ, जहाँ तपाईँं चित्रपट भूईंको गुणहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ । चित्रपट भूईं त्रि आयामिक चित्रपटहरूको तल्लो क्षेत्र हो । यो प्रकार्य त्रि आयामिक चित्रपटहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Chart Floor (Charts)


रेखा

चयन गरिएको रेखा वा तपाईँले कोर्न चाहेको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा रेखामा बाँणटुप्पोहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, वा चित्रपट प्रतीकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

क्षेत्र

चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुका लागि भर्ने विकल्प सेट गर्नुहोस्।

पारदर्शिता

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!