Y अक्ष

परिवर्तित y अक्षको गुणहरूका लागि y अक्ष संवाद खोल्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)


रेखा

चयन गरिएको रेखा वा तपाईँले कोर्न चाहेको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा रेखामा बाँणटुप्पोहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, वा चित्रपट प्रतीकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईँले लागू गर्न चाहेको ढाँचा र फन्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

मापन

चयन गरिएको ग्राफिकको स्केल परिवर्तन गर्दछ ।

स्थिति मिलाउदै

Controls the positioning of the axis.

पङ्क्तिबद्धता

अक्ष वा शीर्षक लेबुलहरूको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!