पङ्क्तिबद्धता

चित्रपट शीर्षकको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ ।

लेबुलहरूको सबै प्रकारहरूका लागि केही विकल्प उपलब्ध हुँदैनन् । उदाहरणका लागि, द्वि आयामिक अथबा त्रि आयामिक वस्तु लेबुलहरूका लागि त्यहाँ सबै फरक विकल्प हुन्छन् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Title (Charts)


पाठ परिक्रण गराउनुहोस्

कक्ष सामग्रीहरूको पाठ दिशा परिभाषित गर्दछ । आवश्यक दिशा मानाङ्कन गर्लाई ABCD को एउटा क्लिक गर्नुहोस् ।

ABCD व्हिल

व्हिलको कुनैपनि स्थान क्लिक गर्दा चल पाठ पृष्ठविन्यास परिभाषित गर्दछ । बटका अक्षरहरू "ABCD" ले नयाँ अक्षरलाई अनुरूप गराउँदछन् ।

ABCD बटन

कक्ष सामग्रीहरूका लागि ठाडो पृष्ठविन्यास मानाङ्कन गर्दछ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि तपाईँंले ठाडो x-अक्ष लेबुल परिभाषित गरेको खण्डमा, पाठले x-अक्षको पाठ रेखाद्वारा हटाउन पनि सक्दछन्.


डिग्रीहरू

तपाईँंलाई पृष्ठविन्यास कोण हातैले प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि तपाईँंको चित्रपटको प्रकार धेरै सानो भएको खण्डमा लेबुलहरू प्रदर्शन समस्या बढ्न पनि सक्दछ तिनीहरू लाई द्रष्टव्य गर्नुहोस् । तपाईँं कि त दृश्य ठुलो पार्दा या त फन्ट साइज घट्दो क्रममा यसलाई बिर्सन सक्नुहुन्छ ।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!