ग्रिडहरू

तपाईँं तिनीहरूमा मानाङ्कन गरेका ग्रिडलाइनहरूद्वारा अक्षहरूलाई सेक्सनहरूमा भाग लगाउन सक्नुहुन्छ। यसले चित्रपटको झन राम्रो पूर्वावलोकन गर्न तपाईँंलाई अनुमति दिन्छ, विशेषत:तपाईँंले ठूला चित्रपटहरूसँग कार्य गरिरहेको खण्डमा। पूर्वनिर्धारितद्वारा Y अक्ष मुख्य ग्रिड सक्रिय गराउँदछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Grids (Charts)

ढाँचाबद्ध गरिएको पट्टी, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

Horizontal Grids

प्रतिमा

Vertical Grids


मुख्य ग्रिड

मुख्य ग्रिडको रूपमा सेट गर्न अक्ष परिभाषित गर्दछ ।

X अक्ष

चित्रपटको X अक्षमा ग्रिडलाइनहरू थप्दछ ।

The Vertical Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the X axis. It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in Insert - Grids.

प्रतिमा

Horizontal Grids

Y अक्ष

चित्रपटको Yअक्षमा ग्रिडलाइनहरू थप्दछ ।

The Horizontal Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis. It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in Insert - Grids.

प्रतिमा

Vertical Grids

Z अक्ष

चित्रपटको Z अक्ष मा ग्रिडलाइनहरू थप्दछ. यदि तपाईँं त्रि-आयाामिक चित्रपटहरू सँग काम गरिरहनु भएको छ भने मात्र यो विकल्प उपलब्ध हुन्छ.

साधारण ग्रिड

प्रत्येक अक्षका लागि साधारण ग्रिड मानाङ्कन गर्न यो क्षेत्र प्रयोग गर्नुहोस् । यो अक्षमा मानाङ्कन गरेको साधारण ग्रिडले मुख्य ग्रिडहरूको बीचको दूरी घटाउँदछ ।

X अक्ष

ग्रिडलाइनहरू जोड्दछ जसले झन साना सेक्सनहरूमा X लाई उप विभाजन गर्दछ ।

Y अक्ष

ग्रिडलाइनहरू जोड्दछ जसले झन साना सेक्सनमा y लाई उप विभाजन गर्दछ ।

Z अक्ष

ग्रिडलाइनहरू जोड्दछ जसले झन साना सेक्सनमा z लाई उप विभाजन गर्दछ यदि तपाईँं त्रि-आयाामिक चित्रपटहरू सँग काम गरिरहेको खण्डमा मात्र यो विकल्प उपलब्ध हुन्छ ।

Please support us!