छवि पट्टी

छवि पट्टि तपाईँले कुनै पनि सिटमा तस्विर राख्नु भए पछि देखाइन्छ ।

Image Filter Bar

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

प्रतिमा

फिल्टर

ग्राफिक्स मोड

चयन गरिएको ग्राफिक्स वस्तुका लागि दृश्य विशेषताहरू सूचीकृत गर्दछ । सम्मिलित वा लिङ्क गरिएको ग्राफिक्स वस्तु हालको फाइलमा परिवर्तन हुनेछैन, केबल वस्तुको दृश्य मात्र ।

कक्ष शैलीहरू

ग्राफिक्स मोड

रङ

रङ उपकरणपट्टी सँग तपाईँले चयन गरिएको वस्तुको केही गुणहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ।

पारदर्शि

ग्राफिक वस्तुमा पारदर्शि वर्णन गर्दछ। 0% (अस्वच्छ) देखी +१००% (पारदर्शि) मानहरू सम्भव छन।

प्रतिमा

पारदर्शिता

काट् छाँट गर्नुहोस

पिक्सेल ग्राफिक्स खोल्नका लागि एउटा संवाद खोल्दछ। यदि पिक्सेल ग्राफिक चिन्हित गरिएमा कार्य उपलब्ध हुन्छ।

In Impress and Draw no dialog is shown when you click the icon, but you see eight cropping handles. Open the context menu of a selected picture and choose Crop Image, if you want to use the dialog for cropping.

Drag any of the eight cropping handles to crop the picture.

प्रतिमा

काट् छाँट गर्नुहोस

एङ्कर परिवर्तन गर्नुहोस

Allows you to switch between anchoring options.

On Form Design bar, click

प्रतिमा

एङ्कर परिवर्तन गर्नुहोस

अगाडि ल्याउनुहोस्

थाक राखिएको क्रमको माथि चयन गरिएको वस्तु सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको अगाडि होस्

प्रतिमा

अगाडि ल्याउनुहोस

पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

प्रतिमा

पछिल्तिर पठाउनुहोस

अग्रभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको अगाडि सर्दछ ।

प्रतिमा

अग्रभूमि तिर

पृष्ठभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको पछाडि सर्दछ ।

प्रतिमा

अग्रभूमि तिर

पङ्क्तिबद्धता

चयन गरिएका वस्तुहरूको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ।

प्रतिमा

पङ्क्तिबद्धता

Please support us!