पाठ ढाँचा पट्टी

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

फन्ट नाम

तपाईँंलाई सूचीबाट एउटा फन्ट नाम चयन गर्न वा सीधै एउटा फन्ट नाम प्रविष्टि गर्न दिन्छ।

तपाईँंले अर्धविरामद्वारा छुट्याईएका थुप्रै फन्टहरू प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको फन्टहरू उपलब्ध नभएमा LibreOffice ले सफलतामा हरेक नामांकित फन्ट प्रयोग गर्दछ।

प्रतिमा

फन्ट नाम

फन्ट साइज

सूचीबाट फरक फन्ट साइजहरू रोज्न दिन्छ, म्यानुअल तरीकाले प्रविष्टि गर्न दिन्छ।

बाक्लो

चयन गरिएको पाठलाई बाक्लो पार्दछ । यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्द बाक्लो बनाइन्छ । यदि चयन वा शब्द पहिल्यै बाक्लो छ भने, ढाँचा हटाइन्छ ।

Icon Bold

बाक्लो

छड्के

चयन गरिएको पाठलाई छड्के बनाउँदछ । यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्द छड्के बनाइन्छ । यदि चयन वा शब्द पहिल्यै छड्के छ भने, ढाँचा हटाइन्छ ।

Icon Italic

छडके

कच

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

कच

फन्ट रङ

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

फन्ट रङ

लाइनको खालीस्थान: १

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line spacing: 1

रेखा खाली स्थान:१

लाइनको खालीस्थान: १.२

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line spacing: 1.5

रेखा खाली स्थान: १.५

लाइनको खालीस्थान: २

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line spacing: 2

रेखा खाली स्थान: २

बायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

अनुच्छेदलाई बायाँ पृष्ठ सीमान्तमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ ।

Icon Align Left

बायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

केन्द्रिकृत

पृष्ठमा अनुच्छेदको सामग्रीहरू केन्द्रिकृत गर्दछ ।

Icon Centered

दायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

अनुच्छेदलाई दायाँ पृष्ठ सीमान्तमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ.

Icon Align Right

दायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

समरेखन गर्नुहोस्

अनुच्छेदलाई बायाँ र दायाँ पृष्ठ सीमान्तहरूमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ ।

Icon Justified

समरेखित

सुपरस्क्रिप्ट

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Icon Superscript

सुपरस्क्रिप्ट

सबस्क्रिप्ट

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Icon Subscript

सबस्क्रिप्ट

क्यारेक्टर

चयन गरिएको क्यारेक्टरहरूका लागि फन्ट र फन्ट ढाँचा परिवर्तन गर्दछ ।

Icon Character

क्यारेक्टर

अनुच्छेद

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon Paragraph

अनुच्छेद

एशियाली भाषा समर्थन

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

पाठ दायाँबाट बायाँ चल्दै छ

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

पाठ दिशा बायाँ देखी दायाँ

पाठ माथिबाट तल चल्दै

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

पाठ दिशा माथिबाट तल

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!