ढाँचा पट्टी

Formatting पट्टीले म्यानुल तरीकाले ढाँचा लागू गर्नका लागि आधारभूत आदेशहरू समाविष्ट गर्दछ ।

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

फन्ट नाम

तपाईँंलाई सूचीबाट एउटा फन्ट नाम चयन गर्न वा सीधै एउटा फन्ट नाम प्रविष्टि गर्न दिन्छ।

तपाईँंले अर्धविरामद्वारा छुट्याईएका थुप्रै फन्टहरू प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको फन्टहरू उपलब्ध नभएमा LibreOffice ले सफलतामा हरेक नामांकित फन्ट प्रयोग गर्दछ।

प्रतिमा

फन्ट नाम

फन्ट साइज

सूचीबाट फरक फन्ट साइजहरू रोज्न दिन्छ, म्यानुअल तरीकाले प्रविष्टि गर्न दिन्छ।

बाक्लो

चयन गरिएको पाठलाई बाक्लो पार्दछ । यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्द बाक्लो बनाइन्छ । यदि चयन वा शब्द पहिल्यै बाक्लो छ भने, ढाँचा हटाइन्छ ।

Icon Bold

बाक्लो

छड्के

चयन गरिएको पाठलाई छड्के बनाउँदछ । यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्द छड्के बनाइन्छ । यदि चयन वा शब्द पहिल्यै छड्के छ भने, ढाँचा हटाइन्छ ।

Icon Italic

छडके

कच

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

कच

फन्ट रङ

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

प्रतिमा

फन्ट रङ

बायाँपट्टी पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

कक्षको सामग्रीहरू बायाँ देखि मानाङ्कन गर्छ ।

Icon Align Left

बायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

केन्द्र तेर्सो तरीकाले पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

कक्षको सामग्रीहरू ठाडोगरी केन्द्र गर्छ।

Icon Centered

दायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

कक्षको सामग्रीहरू दायाँ गरी मानाङ्कन गर्छ ।

Icon Align Right

दायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

समरेखन गर्नुहोस्

कक्षको सामग्रीहरू बायाँतिर र दायाँ कक्ष किनाराहरू तिर पङ्क्तिबद्ध गर्दछ ।

Icon Justified

समरेखित

सङ्ख्या ढाँचा: मुद्रा

चयन गरिएका कक्षहरूमा पूवनिर्धारित मुद्रा ढाँचा लागू गर्दछ ।

Currency Number Format Icon

सङ्ख्या ढाँचा: मुद्रा

सङ्ख्या ढाँचा: प्रतिशत

चयन गरिएका कक्षहरूमा प्रतिशत ढाँचा लागू गर्दछ ।

Icon

सङ्ख्या ढाँचा: प्रतिशत

पूर्वनिर्धारित: सङ्ख्या ढाँचा

चयन गरिएका कक्षहरूमा पूर्वनिर्धारित सङ्ख्या ढाँचा लागू गर्दछ ।

Icon Standard Format

मानक: सङ्ख्या ढाँचा

सङ्ख्या ढाँचा:दशमलव स्थानहरू थप्दा

Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.

Icon Add Decimal Place

सङ्ख्या ढाँचा: थप दशमलब स्थान

सङ्ख्या ढाँचा;दशमलव स्थानहरू मेट्नुहोस्

Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.

Icon Delete Decimal Place

सङ्ख्या ढाँचा: दशमलब स्थान मेट्नुहोस्

Decrease Indent

हालको अनुच्छेदको बा कक्ष सामग्रीको बायाँ ईन्डेन्ट घटाउनका लागि Decrease Indent प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस र यसलाई पहिलेको ट्याब अवस्थामा सेट गर्नुहोस।

Icon

इन्डेण्ट घटाउनुहोस्

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

इन्डेण्ड बढाउनुहोस्

किनाराहरू

तपाईँंलेकिनाराहरू खोल्नका लागि किनाराहरू उपकरणपट्टी प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जहाँ तपाईँंले पाना क्षेत्रको वा एउटा वस्तुको किनारा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

किनाराहरू

पृष्ठभूमि रङ

एउटा उपकरणपट्टी खोल्न क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईं अनुच्छेदका लागि पृष्ठभूमि रङ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। रंग हालको अनुच्छेद वा चयन गरिएका अनुच्छेदहरूको पृष्ठभूमिमा लागू हुन्छ।

Icon Background color

पृष्ठभुमि रङ

माथि पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

कक्षको माथिल्लो किनारा लाई कक्षको सामग्रीहरूले पङ्क्तिबद्ध गर्छ

प्रतिमा

माथि पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

केन्द्र ठाडो तरीकाले पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

कक्षको सामग्रीहरू ठाडोगरी केन्द्र गर्छ ।

प्रतिमा

केन्द्रमा ठाडो पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

तलपट्टी पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

कक्षको सामग्रीहरूलाइ कक्षको तल्लो किनारमा पङ्क्तिबद्ध गर्ने गर्छ

प्रतिमा

तल पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

सङ्ख्या ढाँचा : मिति

चयन गरिएको कक्षहरूमा मिति ढाँचा लागू गर्दछ ।

सङ्ख्या ढाँचा: एक्पोनेन्शल

ले चयन गरिएको कक्षहरूमा एक्सपोनेन्शल ढाँचा लागू गर्दछ ।

अतिरिक्त प्रतिमाहरू

यदि CTL समर्थन सक्षम गरियो भने, दुई अतिरिक्त प्रतिमाहरू दृश्यात्मक हुन्छन् ।

बायाँ-बाट-दायाँ

left to right icon

पाठ बायाँबाट दायाँ प्रविष्टि गरिएको छ ।

दायाँ-बाट-बायाँ

right to left icon

जटिल पाठ सजावट भाषामा ढाँचाबद्ध गरिएको पाठ दायाँबाट बायाँ प्रविष्टि गरिएको छ ।

Please support us!