उपकरणहरू

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

तपाईँले म्याक्रो सिर्जना र मानाङ्कन गर्न सक्नु हुन्छ र उपकरणपट्टीहरू, मेनुहरू, कुञ्जीपाटी, र LibreOffice अनुप्रयोगका लागि पूर्वनिर्धारित विकल्प सेट गर्नेको आकार र स्पर्श कन्फिगर गर्न सक्नु हुन्छ ।

Spelling

हातैले हिज्जे जाँच गर्छ ।

भाषा

एउटा सबमेनु खोल्दछ जहाँ तपाईँले भाषा सम्बद्ध आदेशहरू रोज्न सक्नुहुन्छ।

स्वत:सुधार

तपाईँले टाइपको रूपमा स्वचालित तवरले पाठ बदल्दाका लागि विकल्प सेट गर्छ ।

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

लक्ष्य खोजी

संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँं चलसहित समीकरण हल गर्न सक्नुहुन्छ ।

Solver

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

जासुस

यो आदेश स्प्रेडसिट खोजीमा सक्रिय हुन्छ । खोजी सहित, तपाईँं स्प्रेडसिटमा कक्षहरूमा हालको सूत्र कक्षबाट निरभरताहरू पदचिन्हहरू लागाउन सक्नुहुन्छ ।

परिदृश्य

Defines a scenario for the selected sheet area.

सरक्षा कागजात

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

म्याक्रोहरू

तपाईँ रेकर्ड गर्नुहोस् वा सङठित गर्नुहोस्र म्याक्रोहरू सम्पादन गर्नुहोस् ।

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

XML फिल्टर सेटिङहरू

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

अनुकूलन गर्नुहोस्

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

विकल्प

अनुकूलित कार्यक्रम कन्फिगरेसनका लागि यो आदेशले एउटा संवाद खोल्दछ।

Please support us!