प्रयोगकर्ता-परिभाषित प्रकार्यहरू

तपाईँ निम्न तरीकाहरूमा LibreOffice क्याल्कमा प्रयोगकर्ता-परिभाषित प्रकार्यहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।

LibreOffice आधारभूतको प्रयोग गर्दा एउटा प्रकार्य परिभाषित गर्दा

 1. Choose Tools - Macros - Edit Macros.

 2. You will now see the Basic IDE.

 3. In the Object Catalog window, double-click on the module where you want to store your macro.

 4. Enter the function code. In this example, we define a VOL(a; b; c) function that calculates the volume of a rectangular solid with side lengths a, b and c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

कागजातमा प्रकार्य प्रतिलिपि गर्दा

"Defining A Function Using LibreOffice Basic"को २ चरणमा , म्याक्रो तपाईँले क्लिक गरेको संवादमा सम्पादन मा पूर्वनिर्धारित स्वरूपको,बाट म्याक्रो फाँट मेरो म्याक्रोहरू - मानक - नमूना१मा चयन गरिएको नमूना मानकतपाईँको प्रयोग कर्ता डाइरेक्टरीमा स्थानीय रूपले लाइब्रेरी रिसाइड गरिन्छ ।

यदि तपाईँ परिभाषित-प्रयोगकर्ता प्रकार्यलाई क्याल्क कागजातमा प्रतिलिपि गर्न चाहनुहुन्छ भने:

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic.

 2. बाट म्याक्रो फाँटमा चयन मेरो म्याक्रोहरू - मानक -नमूना१सम्पादन क्लिक गर्नुहोस् ।

 3. आधारभूत-IDEमा, तपाईँको परिभाषित-प्रयोगकर्ता प्रकार्यको स्रोत चयन गर्नुहोस् र क्लिप बोर्डमा यसलाई प्रतिलिपि बनाउनुहोस् ।

 4. आधारभूत-IDE बन्द गर्नुहोस् ।

 5. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic .

 6. बाट म्याक्रो फाँटमा ( क्याल्क कागजातको नाम) - मानक - नमूना १ चयन गर्नुहोस् । सम्पादनक्लिक गर्नुहोस् ।

 7. कागजातको आधारभूत-IDE सामग्रीहरू क्लिपबोर्डमा टाँस्नुहोस् ।

LibreOffice क्याल्कमा प्रयोगकर्ता-परिभाषित प्रकार्य लागू गर्दा

Once you have defined the function VOL(a; b; c) in the Basic-IDE, you can apply it the same way as the built-in functions of LibreOffice Calc.

 1. Open a Calc document and enter numbers for the function parameters a, b and c in cells A1, B1, and C1.

 2. कर्सर अर्को कक्षमा सेट गर्नुहोस् र निम्न प्रविष्ट गर्नुहोस्:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. प्रकार्य मूल्याङ्कन गरिएको छ र तपाईँले चयन गरिएको कक्षमा परिणाम देख्नुहुनेछ ।

Please support us!