तालिका दृश्यहरू परिवर्तन

स्तम्भ अस्थाई रूपले लुकाउन र तालिकामा रेखा हेडरहरू लुकाउन:

ग्रिड रेखाहरू लुकाउनका लागि:

Please support us!