क्रमबद्ध सूचीहरू लागू गर्दा

क्रमबद्ध सूचीहरूले तपाईँलाई कक्षमा सूचनाको एक भाग टाइप गर्नका लागि अनुमति दिन्छ, त्यसपछि यसलाई वस्तुहरूको क्रमानुगत सूचीमा भर्नका लागि तान्नुहोस्।

उदाहरणका लागि, "Jan" वा "January" खाली कक्षमा पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस्।कक्ष चयन गर्नुहोस् र कक्ष किनाराको तल्लो दायाँ कुनोमा माउस क्लिक गर्नुहोस्।त्येसपछि चयन गरिएका कक्षहरू मध्ये केहीलाई दायाँ वा तलतिर तान्नुहोस्।जब तपाईँ माउस बटनलाई छोड्नुहुन्छ,कच गरिएका कक्षहरू महिनाहरूको नामहरू सँगै भरिने छन्।

Hold down if you do not want to fill the cells with different values.

The predefined series can be found under - LibreOffice Calc - Sort Lists. You can also create your own lists of text strings tailored to your needs, such as a list of your company's branch offices. When you use the information in these lists later (for example, as headings), just enter the first name in the list and expand the entry by dragging it with your mouse.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!