LibreOffice क्याल्क प्रयोगका लागि निर्देशनहरू

LibreOffice general का लागिमद्दत पृष्ठमा तपाईँंले सबै मोड्युलहरूमा लागू हुने निर्देशनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ,जस्तै: सञ्झ्यालहरू र मेनुहरू,अनुकूलन LibreOffice,सङ्ग्रहालय,र तान्नुहोस र छोड्नुहोस सँग प्रकार्य गरे जस्तै।

यदि तपाईँं अर्को मोड्युलसँग मद्दत चाहनुहुन्छ भने,त्यो मोड्युलका लागिनेभिगेटर क्षेत्रमा भएको कम्बो बाकसबाट त्यो मोड्युलमा स्विच गर्नुहोस।

तालिकाहरू र कक्षहरू ढाँचा गर्दा

पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरू हेडरको रूपमा जमिरहेको छ

ऋणात्मक सङ्ख्याहरू हाइलाइट गर्दा

मुद्रा ढाँचामा कक्षहरू

Deactivating Automatic Changes

स्प्रेडसिटहरू ढाँचा गर्दा

चयन गरेको कक्ष दायरामा स्वचालित ढाँचा लागू गर्दा

Selecting Themes for Sheets

सूत्रहरूद्वारा ढाँचाहरू मानङ्कन

ससर्त ढाँचा लागू गर्दा

एउटा कागजातका लागि प्रत्यक्षढाँचा पूर्वस्थितीमा ल्याउदा

Copying to Multiple Sheets

बहुविध कक्षहरू चयन

Merge and Unmerge Cells

दशमलवहरू सँग सङ्ख्याहरू ढाँचा गर्दा

प्रयोग कर्ता-परिभाषित सङ्ख्या ढाँचाहरू

पाठ स्वरूपको सङ्ख्याहरू ढाँचा गर्दा

Converting Text to Numbers

द्रष्टव्यहरू घुसाउँदा र सम्पादन

पानाहरू पुन: नामकरण गर्दा

पङ्क्ति उचाइ वा स्तम्भ चौडाइ परिवर्तन

तालिका दृश्यहरू परिवर्तन

घुमाइएका सङ्ख्याहरू प्रयोग गर्दा

दृश्यात्मक कक्षहरू मात्र प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

विशेषताहरू ढाँचा पेन्टब्रस सँग प्रतिलिपि गर्दा

कक्षहरूमा हरफ विच्छेदहरू घुसाउँदा

पाठ परिक्रमण गर्दा

बहुविध-रेखापाठ लेख्दा

पाठ सुपरस्क्रिप्ट / सबस्क्रिप्ट

विशेष क्यारेक्टरहरू घुसाउँदा

पाठको रङ परिवर्तन

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

परिवर्तनहरू रेकर्ड गर्दा

मानहरू र सूत्रहरू प्रविष्ट गर्दा

Entering Values

सूत्रहरू सँग गणना गर्दा

सूत्रहरू वा मानहरू प्रदर्शन

सूत्रपट्टीमा सूत्रहरू प्रविष्ट गर्दा

सूत्रहरू प्रतिलिपि गर्दा

स्प्रेडसिटहरूमा गणना गर्दा

मितिहरू र समयहरू सँग गणना गर्दा

समय फरकहरू गणना गर्दा

भिन्नहरू प्रविष्ट गर्दा

नेत्तृत्व गर्ने शन्यहरू सँग एउटा सङ्ख्या प्रविष्ट गर्दा

बहुविध पानाहरू लागू गर्दा

Navigating Through Sheet Tabs

आसन्न कक्षहरूमा आधारित डेटाहरूमा स्वचालित रूपले भर्दा

क्रमबद्ध सूचीहरू लागू गर्दा

फिल्टरहरू लागू गर्दा

स्वत:फिल्टर लागू गर्दा

Applying Advanced Filters

दृश्यात्मक कक्षहरू मात्र प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

म्याट्रिक्स सूत्रहरू प्रविष्ट गर्दा

तालिकाहरू परिक्रमण गर्दा (स्थान्तरण गर्दा)

प्रयोगकर्ता-परिभाषित प्रकार्यहरू

सन्दर्भहरू प्रविष्ट गर्दा

कक्षहरूको नामकरण गर्दा

सम्बोधन गर्दाको रूपमा सङठित नामहरू

तान्ने र छोड्नेद्वारा कक्षहरू सन्दर्भ गर्दा

ठेगानाहरू र सन्दर्भहरू, निरपेक्ष र सापेक्ष

Referencing URLs

Referencing Other Sheets

म्याट्रिक्स सूत्रहरू प्रविष्ट गर्दा

तालिकामा निर्यात डेटा घुसाउँदा (वेब क्वेरी)

तालिकाहरूमा डाटाबेस दायराहरू

डाटाबेस दायरा परिभाषित गर्दा

कक्षको दायेरा हरू फिल्टर गर्दा

डाटाबेस दायराहरू क्रमबद्ध गर्दा

उन्नत गणनाहरू

डेटापाइलट

डेटापाइलट तालिकाहरू सिर्जना गर्दा

डेटापाइलट तालिकाहरू सम्पादन

डेटापाइलट तालिकाहरू फिल्टर गर्दा

डेटापाइलट तालिकाहरू अद्यावधिक गर्दा

डेटापाइलट तालिकाहरू मेट्दा

डेटापाइलट निर्यात दायराहरू चयन

डेटा सङठित गर्दा

लक्ष्य खोजी लागू गर्दा

बहुविध सञ्चालनहरू लागू गर्दा

कक्ष सामग्रीहरूको वैधता

परिदृश्यहरू प्रयोग गर्दा

मुद्रण र पृष्ठ पूर्ववलोकन

पानामा मुद्रण दायराहरू परिभाषित गर्दा

पाना विवरण मुद्रण गर्दा

प्रतिलिपिका लागि पृष्ठहरूको सङ्ख्या परिभाषित गर्दा

ल्यान्डस्केप ढाँचामा पानाहरू मुद्रण गर्दा

प्रत्येक पृष्ठमा पङ्क्तिहरू वा स्तम्भहरू मुद्रण गर्दा

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

कागजातहरू आयात र निर्यात गर्दा

पाठ CSV फाइलहरू खोल्दा र बचत गर्दा

पाठ फाइलहरू आयात र निर्यात गर्दा

dBase फाइलहरू आयात र निर्यात गर्दा

HTMLमा पानाहरू बचत गर्दा र खोल्दा

Sending Documents as Email

खुलिरहेका कागजातहरू अन्य ढाँचाहरूमा बचत गरिए

अन्य ढाँचाहरूमा कागजातहरू बचत गर्दा

विविध

सर्टकट कुञ्जीहरू (LibreOffice क्याल्क पहुँचता)

सामग्रीहरू विशेष ढाँचाहरूमा टाँस्दा

तपाईँको कार्य डाइरेक्टरी परिवर्तन

परिवर्तनबाट कक्षहरू सुरक्षित गर्दा

कक्षहरूलाई असुरक्षित पार्दा

पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरू हेडरको रूपमा जमिरहेको छ

द्रष्टव्यहरू घुसाउँदा र सम्पादन

तालिकाहरू परिक्रमण गर्दा (स्थान्तरण गर्दा)

प्रयोगकर्ता-परिभाषित प्रकार्यहरू

तालिकामा निर्यात डेटा घुसाउँदा (वेब क्वेरी)

१९xx/२०xx वर्षहरू

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

उपकरणपट्टी प्रयोग गरेर लाइन शैलीहरू लागू गर्दा

Defining Arrow Styles

लाइन शैलीहरू परिभाषित गर्दा

Recording a Macro

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!