पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरू हेडरको रूपमा जमिरहेको छ

यदि तपाईँसँग लामा पङ्क्तिहरू वा स्प्रेडसिटका दृश्यात्मक क्षेत्र बाहिर फैलने डेटाका स्तम्भहरू छन् भने, तपाईँ तिनीहरूलाई जमाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई स्तम्भहरू वा तपाईँले डेटाको स्क्रोल थ्रु स्वरूपको पङ्क्तिहरू देख्नका लागि तपाईँलाई अनुमति दिन्छ ।

  1. तलको पङ्क्ति, वा तपाईँले चाहेको स्थिर वर्गमा स्तम्भ वा पङ्क्तिको दायाँ तिर स्तम्भ चयन गर्नुहोस् । सबै पङ्क्तिहरूको माथि, वा चयनको बायाँ तिर सबै स्तम्भहरू जमेका छन् ।

    तेर्सो गरी र ठाडो गरी जमाउनका लागि, कक्ष चयन गर्नुहोस् जो तपाईँले जमाउन चाहेको स्तम्भको दायाँ तिर पङ्क्ति तल हुन्छ ।

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

द्रष्टव्य प्रतिमा

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि तपाईँ कागजातको सबै पानाहरूमा निश्चित पङ्क्ति छाप्न चाहनुहुन्छ भने, ढाँचा - छाप्ने दायराहरू - सम्पादन रोज्नुहोस् ।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!