स्प्रेडसिटहरूमा गणना गर्दा

LibreOffice क्याल्कमा गणनाको उदाहरण दिएको छ ।

 1. कक्षमा क्लिक गर्नुहोस्, र सङ्ख्या टाइप गर्नुहोस्

 2. Enter थिच्नुहोस् ।

  कर्सर पछिल्लो कक्षमा तल सर्दछ ।

 3. अर्को सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

 4. Press the Tab key.

  कर्सर पछिल्लो कक्षमा दायाँ सर्दछ ।

 5. सूत्रमा टाइप गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, =A3 * A4 / 100.

 6. Enter थिच्नुहोस् ।

  सूत्रको परिणाम कक्षमा देखापर्दछ । यदि तपाईँले चाहेको खण्डमा, सूत्र पट्टिको आगत रेखामा सूत्र सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ।

  जब तपाईँ सूत्र सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ परिणाम स्वचालित रूपले गणना हुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!