मितिहरू र समयहरू सँग गणना गर्दा

LibreOffice क्याल्कमा, तपाईँ हालको मिति र समय मानहरूसँग गणनाहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरण स्वरूप, तपाईँ सेकेन्डमा वा मिनेटमा कति पुरानो हुनुहुन्छ ठ्याक्कै फेला पार्न, तल दिइएका चरणहरू पछ्याउनुहोस्:

  1. स्प्रेडसिटमा, कक्ष A1मा तपाईँको जन्म दिन प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

  2. कक्ष A3 मा दिएका सूत्र: =NOW()-A1 प्रविष्ट गर्नुहोस्

  3. प्रविष्ट कुञ्जी थिच्नु भएपछि तपाईंले परिणाम स्वरूप ढाँचा देख्नुहुनेछ। चूंकि परिणामले दुई दिनहरू बीचको एक दिनको बीचमा भिन्नता देखाउनुपर्दछ, तपाईले संख्याको रूपमा सेल ए 3 ढाँचा गर्नु पर्छ।

  4. कक्ष A3 मा कर्सर राख्नुहोस्, प्रसङ्ग मेनु खोल्नलाई दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र ढाँचाबद्ध कक्षहरू रोज्नुहोस् ।

  5. ढाँचा कक्षहरू संवाद देखिन्छ। सङ्ख्याहरू ट्याबमा, सङ्ख्या कोटिले पहिल्यै नै हाइलाइट गरेको देखाउँछ। ढाँचा "सामान्य"मा सेट गरेको हुन्छ जसको कारण सम्मिलित मिति प्रविष्टिहरू मितिको रूपमा प्रदर्शन गर्न गणनाको परिणाम हो। सङ्ख्याको रूपमा परिणाम प्रदर्शन गर्न सङ्ख्या ढाँचा"-१,२३४"मा सेट गर्नुहोस् र ठीक छ बटन सहित संवाद बन्द गर्नुहोस्।

  6. कक्ष A3 मा आजको मिति र निर्दिष्ट गरिएको मिति बीचमा दिनहरूको सङ्ख्या प्रदर्शन गरिएको छ ।

  7. केही थप सूत्रहरू सहित परिक्षण: A4 मा घण्टाहरू गणना गर्न =A3*24 प्रविष्ट गर्नुहोस्, A5मा मिनटका लागि =A4*60 प्रविष्ट गर्नुहोस्, र A6मा सेकेण्डहरूका लागि =A5*60 प्रविष्ट गर्नुहोस्। यी प्रत्येक सूत्र पछि कुञ्जी थिच्नुहोस्।

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the Data menu, the menu item Calculate - AutoCalculate is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.

Please support us!