Deactivating Automatic Changes

By default, LibreOffice automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with +Z.

दिएकोले तपाईँलाई कसरी स्वचालित परिवर्तनहरू LibreOffice क्याल्कमा निस्क्रिय र सक्रिय बनाउने भन्ने कुरा देखाउँदछ:

स्वचालित पाठ वा सङ्ख्या समाप्ति

कक्षमा एउटा प्रविष्टि बनाउँदा, LibreOffice क्याल्कले स्वचालित रूपमा उही स्तम्भमा फेला परेका मिल्दो आगतलाई सुझाब गर्दछ । यो प्रकार्यलाई स्वचालित आगत भनिन्छ ।

To turn the AutoInput on and off, set or remove the check mark in front of Tools - AutoInput.

मिति ढाँचामा स्वचालित रूपान्तरण

LibreOffice क्याल्कले निश्चित प्रविष्टिहरूलाई मितिहरूमा स्वचालित रूपमा रूपान्तरण गरिदिन्छ । उदाहरणका लागि, तपाईँको सञ्चालन प्रणालीको स्थानियता सेट गराइको अनुसार प्रविष्टि १.१ले चालु वर्षको जनवरी १ व्याख्या गर्न पनि सक्छ र त्यसपछि कक्षमा लागू गरिएका मिति ढाँचाको अनुसार प्रदर्शन भएका हुन्छन् ।

एउटा प्रविष्टि पाठको रूपमा अनवाद भएको निश्चित गर्न, प्रविष्टिको सुरुआतमा एउटा एपोस्ट्रोफे थप्नुहोस् । एपोस्ट्रोफे कक्षमा प्रदर्शन गरिएको छैन ।

अनुकूलन उद्धरण चिन्हरूद्वारा बदलिएका उद्धरण चिन्हहरू

उपकरण - स्वत: सुधाररोज्नुहोस्। अनुकूलन उद्धरणचिन्हहरूट्याबमा जानुहोस् र बदल्नुहोस् चिन्ह हटाउनुहोस् ।

कक्ष सामग्रीहरू प्राय ठूला अक्षरबाट सुरु हुन्छन् ।

उपकरणहरू - स्वत: सुधार>रोज्नुहोस्। विकल्पट्याबमा जानुहोस्। प्रत्येक वाक्यको ठूला गरिएको पहिलो अक्षर चिन्ह हटाउनुहोस्।

शब्दलाई अर्को शब्दसँग बदल्नुहोस्

उपकरणहरू - स्वत: सुधाररोज्नुहोस्। बदल्नुहोस्ट्याबमा जानुहोस्। शब्द जोडा चयन गर्नुहोस् र मेटाउनुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।

Please support us!