कक्षहरू घुसाउनुहोस्

घुसाउने कक्षहरू उपकरण पट्टि खोल्नलाई अर्को प्रतिमामा बाँणमा क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँं कक्षहरू पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरू हालको पानामा घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

उपकरणपट्टी प्रतिमा:

Icon Insert Cells

कक्षहरू घुसाउनुहोस्

तपाईँ निम्न प्रतिमाहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ:

कक्षहरू तल घुसाउनुहोस्

Inserts cells and moves the contents of the selected range downward.

Icon

कक्षहरू तल घुसाउनुहोस्

कक्षहरू दायाँ घुसाउनुहोस्

Inserts cells and moves the contents of the selected range to the right.

Icon

कक्षहरू दायाँ घुसाउनुहोस्

पङ्क्तिहरू

सम्पूर्ण कक्षहरू घुसाउँदछ । पानामा कक्षहरू चयनद्वारा पङ्क्तिको स्थिति निर्धारण गरिन्छ ।

Icon

पङ्क्तिहरू घुसाउनुहोस्

स्तम्भहरू

सम्पूर्ण स्तम्भ घुसाउँदछ । पानामा कक्षहरू चयनद्वारा स्तम्भको स्थिति निर्धारण गरिन्छ ।

Icon

स्तम्भहरू घुसाउनुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!