कक्षहरू घुसाउनुहोस्

घुसाउने कक्षहरू उपकरण पट्टि खोल्नलाई अर्को प्रतिमामा बाँणमा क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँं कक्षहरू पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरू हालको पानामा घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

उपकरणपट्टी प्रतिमा:

प्रतिमा

कक्षहरू घुसाउनुहोस्

तपाईँ निम्न प्रतिमाहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ:

कक्षहरू तल घुसाउनुहोस्

जब कक्षहरू घुसाएको हुन्छ दायराको तलतिर चयन गरिएका सामग्रीहरू सर्दछ ।

प्रतिमा

कक्षहरू तल घुसाउनुहोस्

कक्षहरू दायाँ घुसाउनुहोस्

जब कक्षहरू घुसाएको हुन्छ चयन गरिएका दायराको दायाँमा सामग्रीहरू सर्दछ

प्रतिमा

कक्षहरू दायाँ घुसाउनुहोस्

पङ्क्तिहरू

सम्पूर्ण कक्षहरू घुसाउँदछ । पानामा कक्षहरू चयनद्वारा पङ्क्तिको स्थिति निर्धारण गरिन्छ ।

प्रतिमा

पङ्क्तिहरू घुसाउनुहोस्

स्तम्भहरू

सम्पूर्ण स्तम्भ घुसाउँदछ । पानामा कक्षहरू चयनद्वारा स्तम्भको स्थिति निर्धारण गरिन्छ ।

प्रतिमा

स्तम्भहरू घुसाउनुहोस्

Please support us!