घुसाउनुहोस्

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टी खोल्नलाई प्रतिमामा अर्को बाँण क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँं हालको पानामा ग्रफिकहरू र विशेष क्यारेक्टरहरू थप्न सक्नुहुन्छ ।

उपकरणपट्टी प्रतिमा:

प्रतिमा

घुसाउनुहोस्

तपाईँ निम्न प्रतिमाहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ:

उत्प्लावन फ्रेम

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

Icon Floating frame

उत्प्लावन फ्रेम

विशेष क्यारेक्टर

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

विशेष क्यारेक्टर

फाइलबाट

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

चलचित्र र ध्वनि

तपाईँको कागजात भित्र एउटा भिडियो वा ध्वनि फाइल घुसाउँछ ।

Icon Media

Media / Audio or Video

सूत्र

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

चित्रपट

Icon Chart

चित्रपट

OLE वस्तु

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE वस्तु

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!