TIME

TIME घण्टा मिनट र सेकेन्डका लागि मानहरू मार्फत हालको समय मान फर्काउँदछ । यो प्रकार्य ती दशमलव समय मानमा तीनवटा तत्वमा आधारित समय रूपान्तरण गर्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


वाक्य संरचना

TIME(घण्टा; मिनेट;सेकेन्ड)

घन्टासेट गर्नलाई इन्टिजरको प्रयोग गरिन्छ ।

मिनटसेट गर्नलाई इन्टिजरको प्रयोग गरिन्छ ।

सेकेन्डसेट गर्नलाई इन्टिजरको प्रयोग गरिन्छ ।

उदाहरणहरू

=TIME(0;0;0) ले ००ः००ः०० फर्काउदछ​।

=TIME(४;२०;४)ले ०४ः२०ः०४ फर्काउदछ​।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!