ग्राफिक

ले चयन गरिएको वस्तुको गुणहरू सम्पादन गर्न उपमेनु खोल्दछ ।

स्थिति र साइज

चयन गरिएको वस्तुलाई पुन: साइज गर्दछ, सर्दछ, घुमाउँछ, वा स्ल्यान्ट गर्दछ ।

रेखा

चयन गरिएको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्दछ ।

क्षेत्र

चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको भर्ने गुणहरू सेट गर्दछ

पाठ गुणहरू परिभाषित गर्नुहोस्

चयन गरिएको रखाचित्र वा पाठ वस्तुमा पाठका लागि सजावट वा एङ्करिङ् गुणहरू सेट गर्दछ ।

बिन्दुहरू

एउटा घुसाइएको फ्रिफर्म लाइन खोल्नु र बन्द गर्नका लागि स्विचहरू सम्पादन बिन्दुहरूको मोड ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!